Xin thưa là em là dân mới, lúc trước có tập nuôi cá này nọ theo phong trào được 1 thời gian cá chết hoài thì bỏ. Nay sau một thời gian thì lại muốn nuôi lâu dài, do điều kiện nên em không nuôi được chó, mèo vì nhà hẹp, nuôi mà nhốt nó trong nhà hoài thì cũng tội lắm nên h quay lại nuôi cá, em muốn nuôi trước cái chậu nhỏ. Các bác tư vấn em giùm cái hồ này, thấy nước hay dơ ( 1 tuần em thay nước 1 lần) với nhìn nó nhợt nhạt sau á