mình mới mua được mấy hôm mấy bé này, size khoảng 20-22cm j đó http://www.youtube.com/watch?v=i-W1ciHR-OA