y như tiêu đề ạ, vì mình thấy khi mình cho bìm bịp ăn thì chích chạy theo và mổ mồi cá ăn ạ, em vẫn cho trích ăn cám của heo con 15-30kg.