Hồ em mới làm và cây bị héo úa nhiều quá không biết làm sao. Mong các anh giúp đỡ!!
Đèn Al 1000B, CO2 em dùng loại thuốc viên, phân: mua phân ở tiệm (giống như bùn, và phân Nhật Gex gì đó), máy lọc gốc

http://upanh.in/vNp.jpg
http://upanh.in/xNp.jpg
http://upanh.in/wNp.jpg
http://upanh.in/yNp.jpg