MÌNH CẦN TÌM CÁ THÀNH CÁT TƯ HÃN (PAROON SHARK) SIZE NHỎ, ĐỂ NUÔI PHỤ KIỆN.MONG A E CHỈ DÙM HOẶC CHIA LẠI.MÌNH O HCM,SDT 0938031051,THÂN