Rong của e khi động vào bị đứt thành từng đốt. Cho e hỏi nguyên nhân và cách khắc phục