Em mới tham gia diễn đàn để học hỏi về chim cu gáy mong các chỉ giáo...em xin trân thành cám ơm