Mình cần mua máy protein skimmer cho bể 300l.Bạn nào có không dùng để lại cho mình nhé.