Lam đức size 9 250k
Cá khoẻ mạnh, ăn ị tốt, chưa bao giờ bệnh

Ảnh em chụp bằng điện thoại, không chỉnh sửa, vừa cho ăn xong nên bẩn, bình thường nước trong như lavie, điêu em chết liền, điều kiện sống hiện tại của các em nó các bác yên tâm, tiền lọc còn đắt hơn tiền cá

Xấu nhất bể, em nhìn ngứa mắt nên hứng thanh lý luôn, đỡ tốn tim bò
Các bác ngắm kỹ, thích thì đến múc, không lại như trước có bác đến xem cá, hỏi sao xấu nhất bể vậy, rồi không mua nữa vì lý do này, rất mất thời gian, mặc dù lúc bán đã có ảnh . Chả nhẽ đẹp nhất bể lại phải đem đi bán với giá "thanh lý"

Việt - 21 phố Quan Hoa - O166 5454 797