vài em betta rồng đỏ nhà minh đang nuôi ae chém nha
http://youtu.be/fKzucCZY80w