hiện em có 2 em bổi bác nào coi giúp em có nên giữ lại nuôi không ạ[IMG][IMG]upanh.biz/image/ZGpd[/IMG][/IMG]
http://upanh.biz/image/ZGpF
http://upanh.biz/image/ZGpP
http://upanh.biz/image/ZGpA
http://upanh.biz/image/ZGpK
em thứ 2
http://upanh.biz/image/ZG2G
http://upanh.biz/image/ZG29
http://upanh.biz/image/ZG2k
mấy bác cu thủ vào nhận xét nhiệt tình để em còn lựa lại nuôi nha