Tình hình là em có 1 em choè than bụng của nó không đựơc trắng mà màu ở 2 viền gần với cánh cuả nó lại màu xám.có cao thủ nào giúp em cho bụng nó trắng không.chỉ giáo em với.có nhiều con chòe than bụng của nó trắng tinh.không như con của em.mong các cao thủ chỉ giáo em với.thank