AE cho mình hỏi mình mới mua 1 cặp bồ chao ở ngoài cửa hàng chim, mua về là đã biết ăn cám, nghe người ta nói loại này la suốt ngày, vậy mà nuôi 2 tuần rồi không hót hét gì cả, phải làm sao với nó đây?
Mình muốn ra cửa hàng chim mua 1 con khướu để nghe hót nhưng sợ bị lừa, ai có kinh nghiệm chỉ mình với