AE cho mình hỏi mình mới mua 2 con bồ chao ngoài cửa hàng chim, mua về đã biết ăn cám, nghe người ta nói chim này la suốt ngày, nhưng mình nuôi được 2 tuần rồi mà chim vẫn câm như hến, nó bị làm sao vậy?