Tình hình cần thanh lý, giải tán đàn. Hồng, hoàng, thanh, bạch từ tơ đến 5-6 tháng. Giá 400K/con. LH 0945364845