Mình có em chòe đất xù lông, anh em nào biết cách chữa trị xin chỉ giáo. CẢm ơn