Tỉa bể thừa 1 chậu trân châu cao. Tặng cho bác nào cần. 01265566232