Tình hình là mình thấy miền Tây ( kiên Giang , Long Xuyên .... ) đá cá xiêm nhiều mà không biết tại Vũng Tàu có hội nào , hay nơi nào đá không nhỉ ? mình muốn đến chơi vào giao lưu cà phê đá vài trận thử bổn cá với !