các sư kê giúp e vs nó là trống hay mái http://https//www.youtube.com/9805d6...2-09370b466aa5