Thấy anh em trong nam nhiều Pinto mà ngoài HN mình có vẻ ít người chơi dòng này, nhờ các cao thủ chỉ cho mấy đường để lai ra mấy em này như thế nào, trân trọng cảm ơn.