e có nuoi 3cap yp.có 1cap bi đau chân chi đứng 1 chân thôi ah.an uog binh thuog.e bat ra xem chan k co vết xầy xước.chan k bi sưng.vảy chan k sùng.thuc an la hat kê,rau muống,mai mực và khoáng.chuog nuoi e ve sih rat sạch sẽ.bác nao bit chi jup e voi ạ.e xin tks ạ