Bác nào có file mp3 chim mồi gáy cho em xjn ạ .(mở fjle cho 2em bổj nge thôj) Cvanvien@gmail.com .cảm ơn