Mình cần mua 1 con sumo trống căng ai có xin lien hệ 0984561246 vũ