Mong các bác có fe tiếng cu gầm gì thì cho e hộ dùm. chân thành cảm ơn các bác. thân thân thân,...