tình hình là em đang tập nuôi cá dĩa.nghe ông anh nói cá dĩa dễ bị tiêu đen nên nản.xong nghe trên diễn đàng nói có vài loại không bị tiêu.mong các bác giúp