tình hình là gần nhà em chó tiêm cá mới về,họ nhập về những con mà họ gọi là'Ranchu"nhưng em thấy chẳng giống gì vì mào xẹp,còn thân hình rất chuẩn.liệu đó có phải là ran chu bị loại không.ở tiệm tòan con đó.giúp em với