hôm qua nhà e bị hư điện.một số cá của e đã ra đi.chỉ còn mỗi còn thành cát tư hãn mà mình thích nhất nhưng sao nó chuyển từ màu đen sẫm quá trắng nhợt.triệu chứng của cả là gì vậy mọi người