Tôi muốn tìm 1 mi hót anh em nào ko chơi nữa hoặc ko chơi đá nữa để lai cho mình đi cafe giải trí. Yêu cầu chim siêng hót ko tật lỗi giá mềm 1 chúc. Xin Cãm ơn mọi người đã ghé qua. Lộc ở gò vấp HCM.ĐT. 0937229224.