Mình cũng đam mê chim chào mào lắm, nhưng vì mới lần đầu lên ABV chưa biết link như thế nào ai chỉ giúp tý?