Ai có hàng chuẩn trung mang hay sông vàng alo cho mình thỏa thuận nha 0984114017. Hàng nhái đừng pm nhamấy pa