tình hình là nhà có nuôi 1 cặp chào mào bổi trong 1 Avi (c:1m6 ; d: 1m2 ; r : 0.7m) đã thấy chúng rì lông đầu cho nhau nhưng chưa thấy chúng xxx . ngày nào cũng cho ăn cào cào non trái cây thì cam chuối thăng long táo .... nói chung là xin được quả náo cho ăn quả đó mà gần 2 tháng nay vẫn chưa thấy chúng kéo rơm rạ . Xin các cao thủ tư vấn giúp