đăng bán hộ ông anh con gà rừng màu trắng giá 700k
gà đang thả vườn nên ai muốn bắt thì ll trước để anh ý nhốt lại
ll a.Thắng SĐT 0976547959