Chả là em mới xây được cái "chuồng chim" bé bé cũng có tạo được cái sân để có thể trồng ít cây bé bé. Thích cây nhưng chưa bao giờ nghiên cứu, nhờ các bác tư vấn hoặc có bác nào bán thì em đến tận nơi nhờ tư vấn.
Tổng thể là em có mấy vấn đề thế này.
+ Em cần khoảng chục chậu cây bé bé ĐK khoảng 20cm để trên bậu cửa và 2 cây cao khoảng 1,2 m để ở vài điểm trong nhà ( kiểu như cây thiết mộc lan).
+ Trên sân em cũng cần khoảng hơn chục cái chậu cây bé bé mà nó rủ xuống được mặt tiền thì càng đẹp. Sân em cũng cần khoảng 5-6 cây to để trồng, em thích hoa dành dành mà không biết ở đâu có bán.
Nhờ các bác tư vấn giúp cây loại gì để trồng cho dễ và đẹp và nếu có bán hàng luôn thì càng tốt. Em ở Mỹ Đình
Thank