Hồ mình đang bị gì vậy? Mình thay nước xong nó lại xuất hiện thêm nhiều cái đó....