Buôn bán ế ẩm quá, rảnh rỗi ngồi vọc hồ cá và lũa cuối cùng được như thế này, mong mọi người góp ý nha