Rảnh rỗi quá, đem hồ cá và lũa ra vọc được như thể này, mọi người cho ý kiến nha
[IMG][/IMG]