Do tết mình về quê kô ai chăm nên mình cần để lại 5+1 em yến phụng.hoặc đổi hạt kê cũg được.mình ở Q tân bình.do mình đăng bằng đt nên sẽ up hình sau