số là mình có 1 con không hiểu bị gì
cứ y như thiếu tự tin
kè 1 lồng vào cho đấu thì đấu rất hăng,ché dọa nạt dữ lắm,đến khi kè thêm lồng khác vào nữa thì chỉ cần đối thủ mới hót 1 câu là em nó tắt đài cụp mào xù lông liền
giờ có cách nào khắc phục đc ko,chứ như vậy chắc chỉ treo nhà cho hót quá,nhờ mấy bác chỉ giúp!