Xem clip thấy cái bẫy này hay quá có thể bẫy các loại chim bạn nào biết làm cái bẫy này chỉ chi tiết cho mình với đang thích lắm muốn tự làm một cái, thank trước nha!
https://youtube.com/watch?v=nvM_gKPi1vU