Em mới mua được 2 em này không biết là giọng gì. Nhờ các cụ thẩm hộ và có nên cơm cháo gì không? Các cụ cứ chém thoải mái, thanks