Xin chào các bác, e có vần đề này cần chỉ giúp mong các bác giúp đỡ nhiệt tình. E đang muốn làm cái bẫy chào mào 2 cửa sập nhưng phần cầu tử và lẫy trượt xuống thì e ko hiểu nó hoạt động thế nào bác nào có lụp loại này chụp vài tấm hình chi tiết phần lẫy và cầu tử gắn thế nào có những chi tiết gì, em xim cám ơn, mong các bác giúp đỡ.