e cần tìm mua gà rừng rặc tai eakar daklak nhưng ở đây người ta bán với cái giá mà e không ngờ tới e muốn mua nhưng kinh tế không cho phép.hix...