đầu năm có ai khai trương chưa? hôm nay mình sẽ khai xuân đầu năm.....
có kết quả sẽ báo cáo cho anh em sau nha