ANH EM NÀO CÒN GÀ TÂN CHÂU NHẠN HOẶC CHUỐI TRẮNG ĐẸP MUỐN CHIA LẠI XIN LIÊN HỆ SỐ 01229930911.