dien đàn có ace nào dư chòe lửa mái không?, mình đang muốn thử ghép đẻ.. ace có xin vui lòng cho giá lun nhé địa chỉ nữa. càm ơn add
à quên ở sài gòn thôi nhé!