Xin các bác cho e xin file cu gây, va quốc kiêu, wa di a chi, tranthanhbinh2010@gmail.com cam on rặt nhiều