Mình cần ít rêu mini taiwan để buộc lũa. Bác nào có share lại cho em một ít