tính 2 tuần nũa đi tập thử e mồi tơ. ae nào ở bình dương có đi đánh cho mình đi chung vơi. mình ở thuận an. có đi rủ mình với nha dt 01688067232