không biết sao con bổi của mình mấy bữa nay lạ lắm
ăn uống bình thường,tắm táp như vịt mà mỗi cái tội ăn xong hay tắm xong là đứng 1 chổ xù lông,thụt cổ,rút đầu ra sau làm như vẻ mệt mỏi buồn ngủ,làm như người thiếu ngủ vậy đó.Bác nào gặp tình trạng này thì tư vấn cho mình chim bị gì,cách trị ra sao?