có bác nào biết cách bẫy chim le le không ,gần nhà có một bầy nhưng em không biết cách bẫy .bác nào biết cách bẫy chỉ em với ,xin cám ơn